Ταυτότητα Έργου
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής
Τίτλος Έργου: Βελτίωση της διατηρησιμότητας, της ποιότητας και του βιολειτουργικού χαρακτήρα παραδοσιακού λουκάνικου και καβουρμά (SHELF-QC)»
Κωδικός Πράξης ΑΜΘΡ4-0043538

Ανάδοχος έργου

Η εταιρία TIAKAS «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», παράγει από το 1950 κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής με αγνό, παραδοσιακό τρόπο αγαπημένα προϊόντα όπως το χωριάτικο λουκάνικο, ο καβουρμάς και ή Θρακιώτικη μπάμπω. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη (χώροι ψυγείων και επεξεργασία κρέατος) και στο Σουφλί (παραδοσιακά προϊόντα) του νομού Έβρου.

Διάρκεια

Η διάρκεια όλων των έργων των ενταγμένων στην Πρόσκληση 34923/EYKE594/26.03.2019 έχει αυξηθεί από τους 24 σε 36 μήνες (έως 4/6/2023)

Προϋπολογισμός έργου

60000€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ενότητες Εργασίας

1η Ενότητα Εργασίας: Σχεδιασμός προϊόντων (Μ1-Μ21). Μελέτη σε εργαστηριακή κλίμακα για: α) τους παράγοντες που ευθύνονται για τον ευαλλοίωτο χαρακτήρα των προϊόντων και να προτάσεις βάσει εργαστηριακών δοκιμών για επεμβάσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της διατηρησιμότητας, β) την ανάπτυξη βιολειτουργικών χαρακτηριστικών στα προϊόντα ή βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Τέτοιες παρεμβάσεις θα αφορούν:
• Την μελέτη υποκατάστασης του ζωικού λίπους με σκοπό την μείωση του στο τελικό προϊόν.
• Την μείωση της περιεκτικότητας σε χλωριούχο νάτριο
• Την προσθήκη διατροφικών ινών και β-γλυκανών
• Την προσθήκη φυσικών αντιοξειδωτικών
• Την προσθήκη άλλων βιοδραστικών ενώσεων φυσικής προέλευσης


2η Ενότητα Εργασίας: Πιλοτική Παραγωγή προϊόντων (Μ3 – Μ36). Ο ανάδοχος του έργου θα θέσει σε πιλοτική παραγωγή τα προϊόντα που θα προταθούν, ελέγχοντάς τα παράλληλα, με κατάλληλες για την βιομηχανική παραγωγή δοκιμές (χρήση διαφορετικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών από διαφορετικούς προμηθευτές, βελτιστοποίηση των παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, είδος συσκευασίας). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων πιλοτικών προϊόντων όπως και η τελική τους σύσταση θα ελέγχονται για μεταβολές κατά την παραγωγή. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από την ομάδα του ΔΠΘ αλλά και από εξειδικευμένα εργαστήρια. Στο πλαίσιο της ίδιας ενότητας θα πραγματοποιηθεί και η προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας με την υλοποίηση του σχετικού σχεδίου δημοσιότητας.


3η Ενότητα Εργασίας: Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου (Μ31-Μ36). Με συνεργασία του ανάδοχου και της ερευνητικής ομάδας (ΔΠΘ), θα ολοκληρωθεί η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση με βάση τα συμπεράσματα και τα μεγέθη που προέκυψαν κατά την φάση ολοκλήρωσης των προγενέστερων ΕΕ με σκοπό την διερεύνηση των προοπτικών διάθεσης των προϊόντων, την οικονομική βιωσιμότητα και τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει μελλοντικά να υλοποιήσει η εταιρεία για την επιτυχία του εγχειρήματος.


Παραδοτέα

1. Τεχνική Έκθεση αποτελεσμάτων & συμπερασμάτων κατά την φάση σχεδιασμού προϊόντων (Μ18)
2. Έκθεση Ενδιάμεσων αποτελεσμάτων Πιλοτικής παραγωγής (Μ14)
3. Έκθεση ποιοτικών & ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πιλοτικού προϊόντος (Μ32)
4. Τεχνική έκθεση δράσεων δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν (Μ34)
5. Έκθεση τεχνοοικονομικής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου (Μ34)

Ομάδα Έργου

Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ – Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Πλέσσας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Παγωνοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ
Γαλάνης Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Μαντζουράνη Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ

Επικοινωνία

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ
Πανταζίδου 193, 68200
Ορεστιάδα

Phone

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής

Built with Mobirise ‌

HTML5 Creator